Policies

Vår kvalitetspolicy

I arbetet med vår kvalitetspolicy strävar vi efter, att hos våra kunder, skapa förtroende och trygghet för vårt arbete och vilja att motsvara lagkrav och kundens krav och förväntningar. Det innebär att vi på ett effektivt sätt skall sträva efter att erbjuda rätt kvalitet och trygghet på våra tjänster, och detta åstadkommer vi genom:

 • Klara enkla ansvars- och samarbetsformer med kunder och leverantörer
 • Att utföra vårt arbete rätt från början och i rätt tid
 • Lyhördhet för kundernas krav och förväntningar
 • Att aktivt och kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar
 • Att vår verksamhet ska präglas av ett helhetssyn
 • Att uppfattas som en attraktiv samarbetspartner
 • Kvalitetsarbetet styrs mot mätbara mål

  

Vår miljöpolicy

Vårt arbete skall verka för att med utgångspunkt från företagets resurser och kundernas krav reducera miljöeffekterna genom att: 

 • Erbjuda kunderna en tillverkningsprocess som ger en minskad miljöbelastning
 • Kontinuerligt sträva mot en allt mer miljöanpassad organisation
 • Följa upp och tillämpa rådande miljölagstiftning
 • Följa företagets miljöledningssystem och ställda miljömål
 • Att våra leverantörer i största möjliga mån är miljöcertifierade