Rörbockning

Hos ABL Tråddetaljer är rörbockning en del i vår produktion.

Vi utför bockning av rör med en dimension på upp till 10 mm med hjälp av en trådbockningsmaskin. Arbetet utförs med matning från spole.

Rörbockning är en bearbetningsmetod för rör i olika dimensioner vid framställning av metalldetaljer.

Bockning sker som ett huvudsteg och efterföljs ofta av svetsning och sedan olika former av efterbearbetning.

Ytbehandlingar för att ta bort spänningar i materialet som uppstår vid bockningen är vanligt.

Kontakta oss