Svetsning - MIG/TIG Svetsning & robotsvetsning

ABL Tråddetaljer har en modern svetsavdelning där vi erbjuder robotsvetsning med CMT teknik som ger en fin svets utan svetsloppor.

Robotsvetsning använder vi främst vid tillverkning av större serier eftersom det förbättrar produktionshastigheten samtidigt som vi håller hög kvalité.

Förutom effektiveten är fördelarna att metoden är lönsam vilket för kunden innebär kostnadsminskningar. Dessutom är den säkrare eftersom den mänskliga faktorn kopplas bort.

Vid mer komplexa arbeten där robotarmen inte kommer åt använder vi givetvis manuella svetsmetoder såsom MIG-svetsning (Metal Inert Gas), TIG-svetsning (Tungsten Inert Gas), stuksvetsning, punktsvetsning samt pressvetsning som är en del av vår produktion beroende på behov. 

Ibland är det även möjligt att kombinera både robotsvetsning och manuell svetsning.

Kontakta oss

Våra olika svetsmetoder

Robotsvetsning

Robotsvetsning är en automatiserad svetsningsprocess där en robot används för att utföra svetsningsoperationer istället för en mänsklig operatör. Det är en effektiv och pålitlig metod för att utföra svetsning på olika typer av material.

MIG-svetsning

MIG-svetsning, eller Metal Inert Gas-svetsning, är en vanlig metod för att sammanfoga metalliska material. Det är en bågsvetsningsprocess där en trådelektrod matas kontinuerligt genom en svetspistol. Elektroden smälts genom en elektrisk ström och bildar en båge mellan elektroden och arbetsstycket.

TIG-svetsning

TIG-svetsning, eller Tungsten Inert Gas-svetsning, är en precisionsbaserad svetsningsmetod som används för att sammanfoga olika metaller. Det är en bågsvetsningsprocess där en wolframelektrod används för att skapa en elektrisk båge mellan elektroden och arbetsstycket.

Vid TIG-svetsning används en skyddsgas, vanligtvis argon eller en blandning av argon och helium, för att skapa en skyddande atmosfär runt svetsområdet. Skyddsgasen förhindrar oxidering och kontaminering av den smälta metallen, vilket resulterar i en ren och stark svetsförbindelse.

Stuksvetsning

Stuksvetsning är en metod som vi använder för att svetsa ihop trådändar med varandra. Metoden går att använda för många olika material och tjocklekar mellan fin tråd med en diameter på ca 14 mm.

Pressvetsning

Processen för pressvetsning innebär att två eller flera tunnplåtar sammanfogas samt fastsvetsning av beslag eller muttrar. Materialen sammanfogas med hjälp av förhöjningar i materialet, s.k. vårtor, där smältan sedan uppstår.

Punktsvetsning

Punktsvetsning är en form av pressvetsning men där elektroderna är mindre och plåtarna svetsas ihop med punkter istället.